Referat generalforsamlingen 2023

26. jan. 2023 -- Tilføjet af : webmaster

Så fik vi afholdt generalforsamling, ca. 50 mødte op til fællesspisning og efterfølgende møde.

Menuen stod på vildtragout.

Jørn Bull styrede slagets gang. Formanden og kasseren`s beretninger blev godkendt.

Erik kom med en lille beretning fra jægerrådet, hundeudvalget og skydeudvalget havde ingen beretning.

Ingen indkomne forslag.

Erik og Kasper var på valg til bestyrelsen, Ivar Hansen stillede også op så kampvalg.

Det blev Ivar og Kasper som blev valgt. Suppleant er Kurt Jensen.

Jan Madsen blev genvalgt som revisor.

Vi fik ikke valgt en repræsentant til haglbanen.

Lodtrækning til div. jagter, der er flere pladser til bukkejagten i momhøj og til fællesjagterne i efteråret. hjc. jagten og Knudemosejagten blev besat.

Under evt. kom Poul Erik med en beretning fra hjc. om at der mangler frivillige hænder, man kan gå ind på deres hjemmeside og se hvad man kan hjælpe med.

Informationen kan også ses her på hjemmesiden.

Da generalforsamlingen var slut, havde vi besøg af Karen Friis som er direktør i Danmark`s jægerforbund.

Hun holdt et lille foredrag om hvad der foregår på Kalø og om jægerforbundet`s fremtid.

Vh. Steen

Seneste nyheder

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/