generalforsamling

28. dec. 2021 -- Tilføjet af : webmaster

Generalforsamling Torsdag d. 27 Januar 2022 kl. 18:00 med fællesspisning i Haunstrup Huset.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab v/ Tonny Andersen

4. Valg af bestyrelse a. Jens Fuglsang – Ønsker ikke genvalg b. Tonny Andersen – Ønsker genvalg c. Kasper Jensen – Ønsker genvalg

5. Valg af suppleanter

6. Valg af flugtskydningsrepræsentant

7. Valg af revisorer a. Jan Madsen b. Ole Feldborg

8. Indkomne forslag – Skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før forsamlingen.

9. Lodtrækning til jagt i Momhøje

10. Lodtrækning til jagt i Ørre

11. Lodtrækning til jagt i Knudmosen

12. Evt.

Kragepokalen tildeles den person, som stiller med flest par krageben på aftenen.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/